Hur fungerar vindkraft?

Vindkraft är en form av förnybar energi som använder vindkraftverk för att omvandla kinetisk energi från vinden till elektrisk energi. Turbinerna består av propellrar eller blad som snurrar runt en rotoraxel för att skapa lyftkraft och momentum. Detta momentum överförs sedan till en generator för att skapa elektricitet. Vindkraft är en ren och effektiv form av förnybar energi som kan användas för att driva hem, företag och skolor. Vindkraft är en viktig källa till elproduktion i Europeiska unionen. Den står för cirka 8 % av EU:s totala elproduktion och står för mer än en fjärdedel av all förnybar elproduktion. De största vindkraftverken finns i Tyskland, Irland, Spanien och Kina.

Vindkraft

I EU regleras vindkraftssektorn av WindEurope som tidigare gick under namnet Europeiska vindkraftssammanslutningen (EWEA). Deras medlemmar omfattar ett antal företag som utvecklar, driver, säljer och köper vindkraftverk.

Vindkraft och produktion

Vindkraft är produktion av el från vindkraftverk. Turbinerna använder vindens kinetiska energi för att rotera bladen, som i sin tur roterar en axel som är kopplad till en generator för att producera el. Vindkraft har använts i århundraden för att pumpa vatten och mala spannmål. Det var inte förrän i slutet av 1900-talet som man började använda vindkraft för att generera elektricitet. De första vindgeneratorerna användes främst för grundläggande elektriska behov som belysning, telefon- och telegraftjänster. I slutet av 1800-talet blev koleldade kraftverk populära och ersatte snart därefter många av dessa tidiga vindkraftverk. Vindkraftverk har kommit långt sedan deras ursprung. De har förfinats för att bli mer effektiva, hållbara och tillförlitliga. De gamla trävindkvarnarna från 1800-talet används inte längre för att producera el eftersom de var extremt ineffektiva.

Fördelar med vindkraft

  • Vindkraft är en form av förnybar energi som använder vinden för att generera elektricitet.
  • Vindkraftverk omvandlar kinetisk energi från vinden till mekanisk kraft som sedan kan användas för att generera elektricitet.
  • Vindkraft är en ren och förnybar energikälla som inte ger upphov till skadliga utsläpp som fossila bränslen.
  • Vindkraft är en hållbar resurs som kan användas i all oändlighet för att generera elektricitet.
  • Vindkraft är en tillförlitlig energikälla som inte lätt går ur funktion när vinden slutar blåsa.
  • Vindkraftverk kan placeras relativt nära sina marknader, vilket minimerar överföringskostnaderna.
  • Vindkraft minskar behovet av nya kraftverk och överföringsledningar, vilket minskar byggkostnaderna och sänker konsumenternas elräkningar.
  • Lågprisvindkraftverk kan direkt ersätta fossilbränsleanläggningar i befintliga kraftproduktionsanläggningar utan att påverka anläggningens drift.
  • Vindkraft är den snabbast växande formen av förnybar energi i världen.

Nackdelar med vindkraft

Vindkraft är en form av förnybar energi som använder luftströmmar för att generera elektricitet. Även om vindkraft har många fördelar har den också vissa nackdelar. En nackdel är att vindkraft är intermittent, vilket innebär att den inte alltid är tillgänglig. En annan nackdel är att vindkraftverk kan vara bullriga, och vissa människor som bor i närheten av dem har klagat på bullret. Vindkraftverk kan också döda fåglar och fladdermöss. Vindkraft tenderar att vara oförutsägbar. Dessutom anser vissa människor att vindkraftverk orsakar hälsoproblem och att de påverkar utsikten från ett hem.

En annan svårighet som förhindrar utbyggnaden av vindkraft är att flera kommuner väljer att utnyttja sin vetorätt. Mellan 2014 och 2020 så fick 50% av alla tilltänkta projekt nej av kommunerna. Det finns även fall där Försvarsmakten sagt nej till projekt. Ett exempel är vindkraftsparken Taggen som skulle byggts i Hanöbukten i Blekinge och Skåne. Taggen var tänkt att producera 300MW vilket motsvarar el till drygt 200 000 hushåll. Totalt skulle det byggts 83 turbiner med en maxhöjd på 170 meter. Försvarsmaktens anledning till beslutet är att Ravlunda skjutfält är beläget 2.5 mil från Taggens tänkta läge.