Greta Thunberg

”Ju större ditt koldioxidavtryck är, desto större är din moraliska skyldighet. Ju större din plattform är, desto större är ditt ansvar.”

Tal i Världsekonomiskt forum, Davos 22/1 –19