Sverige i framkant när det kommer till förnybar energi

Vi svenskar använder mycket energi, men utsläppen är låga eftersom vi i stor utsträckning använder oss av förnybar energi. Solenergi är en stor del av anledningen; solpaneler står för ungefär en tredjedel av all förnybar energi i Sverige. Detta beroende av förnybar energi har bidragit till att minska Sveriges koldioxidutsläpp med mer än 40 % sedan 1990. Förnybar energi har blivit mer kostnadseffektiv i takt med att tekniken har förbättrats, vilket gör den till ett alltmer attraktivt alternativ för länder runt om i världen.

Svenskar är kända för sin effektivitet när det gäller energianvändning. Detta beror delvis på vår kärlek till solenergi, som spelar en stor roll för våra låga utsläpp. Sverige har legat i framkant när det gäller att utveckla gröna energikällor, och vi har gott om dem! Vi har inte bara ett stort antal solpaneler, utan genererar också mycket vindkraft. Faktum är att vindkraftverk står för mer än 25 % av all el som produceras i Sverige!

Denna effektiva energianvändning har hjälpt Sverige att uppnå några mycket imponerande miljöresultat. Vi har de lägsta utsläppen av växthusgaser i Europeiska unionen, och vårt mål är att minska dem ännu mer till 2030! Förutom att det är miljövänligt är det också kostnadseffektivt att använda ren energi.

Sverige är ett av de mest miljömedvetna länderna i världen. Vi har uppnått en hög nivå av certifiering för grön el, vilket innebär att en stor andel av vår el kommer från förnybara källor. Detta har resulterat i att Sverige har några av de lägsta utsläppsnivåerna i världen.