Hur solceller fungerar

Solceller är anordningar som omvandlar solljus till elektrisk energi. De solceller som används i de flesta konsumentprodukter är tillverkade av kisel, ett material som finns i sand. När solljuset träffar en solcell skapas en elektrisk ström. Denna ström kan utnyttjas för att driva apparater som miniräknare och klockor, eller så kan den lagras i ett batteri för senare användning. Solceller har funnits sedan början av 1900-talet, men de var dyra och ineffektiva fram till 1950-talet då forskare började experimentera med andra material som kopparsulfid och kadmiumtellurid. Dessa nya typer av solceller hade mycket högre verkningsgrad än sina föregångare, vilket gjorde att de kunde bli mer praktiska. Faktum är att dagens moderna solpaneler har en verkningsgrad på cirka 30 %.

”En studie från Sveriges Lantbruksuniversitet och Vattenfall visar att solceller ökar värdet på ett hus med 14% mer än kostnaden för installationen. En annan undersökning visar att 85% av de tillfrågade är positiva till solpaneler och 71% är villiga att betala mer för ett hus med solceller på taket.” Källa: Solsam.se

Solceller

Vad kostar det att installera solceller

Solceller har funnits länge och deras popularitet bara ökar. Det finns många anledningar till detta, men den största är sannolikt kostnaden. Att installera solceller brukade vara oöverkomligt dyrt, men kostnaderna har sjunkit de senaste åren. Här är en uppdelning av vad du kan förvänta dig att betala för solceller. Den här listan omfattar både installationer i bostäder och kommersiella installationer:

Installation i bostäder – En snittanläggning kostar runt 160 000 kr, eller 137 000 kr med skattereduktion för grön teknik enligt Vattenfall.

Kommersiell installation – Beror helt och hållet på storlek för anläggningen och är svårt att sätta ett generellt pris på.

Lagring och försäljning av elöverskott

I takt med att världen blir mer industrialiserad ökar också efterfrågan på el. I vissa områden har denna efterfrågan varit större än elproduktionen, vilket har lett till att länderna har ett överskott av energi. Traditionellt har detta överskott lagrats och sålts till andra länder när de har ett underskott. En ny teknik, solceller, kan ge ett effektivare sätt att lagra och sälja elöverskott. Den största fördelen jämfört med traditionella metoder är att den tar mindre mark i anspråk än att lagra överskottsenergi i stora batterier eller dammar. Detta innebär att det skulle finnas tillräckligt med utrymme kvar på planeten för att människor ska kunna leva. Solpaneler kan också producera vätgas från vatten, vilket skulle kunna bidra till att minska de föroreningar som orsakas av förbränning av fossila bränslen. Kostnaden för att producera dessa solpaneler behöver dock fortfarande förbättras innan vi ser dem som en alternativ elkälla.

Är solceller miljövänliga?

Solceller är paneler som omvandlar solljus till elektrisk energi. Vissa människor anser att solceller är miljövänliga eftersom de inte ger upphov till några utsläpp som traditionella energikällor. Även om detta är sant kan tillverkningen och installationen av solceller ha en negativ miljöpåverkan. Solceller kräver stora mängder sällsynta jordartsmetaller som galliumarsenid för att skapa effektiva solcellsanläggningar. Dessa material är mycket dyra och kommer ofta från gruvor i Kina där arbetarna kan utsättas för giftiga kemikalier. Brytningsprocessen för dessa grundämnen kräver stora mängder mark och orsakar avskogning. Dessutom används vatten vid tillverkningen av solpaneler, som sedan måste släppas ut i vår miljö. Detta innebär att vi måste hitta sätt att återvinna eller återanvända detta avfallsmaterial innan det slutar med att förorena våra hav och sjöar.