Oljeeldat elkraftverk – livlina i det svenska elsystemet

Unipers hemsida kan man läsa följande: ”Effektreserven är livlinan i det svenska elsystemet”. Hur har vi hamnat här? Hur kan ett oljeeldat kraftverk vara livlinan i vårt energisystem? Ett kraftverk som bränner 140 000 liter olja i timmen när det går för fullt! Ja du läste rätt I TIMMEN!!

Hur kan vi ha hamnat i denna situation? Svaren är många.
– Förnybara energikällor kan inte täcka upp för den efterfrågan på el som idag finns.
Vindkraften går inte att förlita sig på då den är så beroende av vädret.
– Brist på vattenkraft samt faktumet att kärnkraftsreaktorer stängts av.
– En allmänt svajig elprismarknad gör att inköpt el blir dyr.
– Priserna på drivmedel skjuter i höjden.
– Ett för dåligt utbyggt elnät gör att kostnaden för att forsla el över landet är för dyr.

Reservkraftverket i Karlshamn, är som sagt oljeeldat och har endast använts i undantagsfall under vintertid när det rått effektbrist. Nu har dock elkraftverket varit tvunget att tas i bruk även på andra tider av året pga rådande situation.

Den totala effekten för Karlshamnsverket är på 662 megawatt. Nu måste vi verkligen göra allt vi kan för att komma ur denna ofördelaktiga situation. Sverige kan inte fortsätta förlita sig på ett oljekraftverk för att kunna lösa sina energibehov. Gör om, gör rätt!