Kommer elen räcka till alla nya elbilar?

Elbilar blir allt populärare och många vill byta från bensindrivna bilar. Skälen till detta är många, men det viktigaste är att elbilar är mycket mer miljövänliga än bensindrivna bilar. De kräver också mycket mindre underhåll och kan laddas mycket snabbare än en traditionell bensinbil. Dessutom blir de billigare att driva i takt med att tekniken förbättras. Ett sätt att underlätta övergången är att öka elproduktionen för att tillgodose elbilarnas behov. Att öka elproduktionen kanske dock inte är lätt eller billigt.

Elbilar energi

För att öka användningen av elbilar till 80 procent år 2050 måste ytterligare 150 gigawatt el produceras. Detta skulle kräva utveckling av nya energikällor eller en dramatisk minskning av förbrukningen. En analys från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) visar att om användningen av elbilar ska öka till 80 procent till 2050 kommer det att krävas ytterligare 700 terawattimmar (TWh) elektricitet vilket motsvarar cirka 11 procent av Europas totala elförbrukning vid den tidpunkten.

Denna ökning skulle dock också kräva investeringar i ny teknik och infrastruktur. Exempelvis skulle det kräva installation av nästan 900 000 laddningsstationer för elbilar och öka den årliga efterfrågan med cirka 25 %. Den största utmaningen kommer att vara att utveckla förnybara energikällor som kan leverera så mycket el utan att öka utsläppen avsevärt, så det är fortfarande osäkert hur genomförbart det kommer att vara.