Hur kärnkraft fungerar

Kärnkraft genereras genom kärnklyvning. I denna process delas uran-235 i två mindre atomer, varvid energi frigörs i form av värme. Denna värme används för att skapa ånga som driver en turbin och en generator för att producera elektricitet. Kärnkraft är ett säkert och rent alternativ till andra former av energiproduktion, och den producerar inga växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna. Den vanligaste typen av kärnkraftverk använder en fissionsreaktor, som är innesluten i en inneslutningsbyggnad, på samma sätt som en atombomb är innesluten. Reaktorn innehåller tungt vatten som moderator för att bromsa neutronernas hastighet och upprätthålla kedjereaktioner.
Kärnkraft

Är kärnkraft miljövänligt?

Kärnkraft är ett kontroversiellt ämne. Vissa människor anser att den är miljövänlig, medan andra anser att den inte är det. Kärnkraft har diskuterats i många år. Debatten om huruvida kärnkraft är miljövänlig eller inte har pågått sedan kärnkraftens början. Det finns många argument mot kärnkraft, och det blir mer komplicerat när en person försöker förklara varför hen anser att kärnkraft är dåligt. Sanningen är att kärnkraft varken är miljövänlig eller miljöovänlig. Det är helt enkelt så. Den har både fördelar och nackdelar, precis som alla andra typer av energi. Det vanligaste argumentet mot kärnkraft är att den antingen är för dyr eller farlig. Enligt detta argument är kärnkraft för dyrt eftersom man måste betala för byggandet av ett kraftverk och sedan spendera pengar på underhåll.

 

Är kärnkraft billigare än förnybar elproduktion?

Kärnkraft har funnits sedan 1950-talet och ses som en pålitlig och lågemitterande energikälla. I och med ökningen av förnybara energikällor som sol– och vindkraft har vissa dock ifrågasatt om kärnkraft fortfarande är ett kostnadseffektivt alternativ. Kärnkraft är billigare än förnybar energi, men det är inte alltid det billigaste alternativet. Kostnaden för kärnkraft beror på ett antal faktorer, bland annat kostnaderna för att bygga och avveckla anläggningen, skattelättnader för kärnkraftsel, nivån på subventionerna för förnybara energikällor och koldioxidpriserna. Kostnaderna för att bygga och avveckla ett kärnkraftverk är extremt dyra. Det tar mer än 10 år att bygga ett kärnkraftverk och det tar ytterligare 30 år att avveckla kraftverket när det väl är byggt.

 

Nackdelar med kärnkraft

Kärnkraft är ett kontroversiellt ämne. Vissa människor anser att det är ett säkert och effektivt sätt att producera energi, medan andra anser att nackdelarna med kärnkraft överväger fördelarna. Några av nackdelarna med kärnkraft är risken för strålningsexponering, risken för olyckor och de avfallsprodukter som skapas. Några av de kärnkraftverk som har byggts är Tjernobyl och Fukushima, som orsakade stora katastrofer.

Kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina hade en härdsmälta 1986. I en medieintervju sade Rysslands tidigare president Boris Jeltsin att Tjernobyl var den största kärnkraftskatastrofen i historien.

Reaktorerna i Fukushima Daiichi skadades av en jordbävning och tsunami i mars 2011. Kraftverket stängdes efter denna skada för att förhindra ytterligare skador från strålning. Kärnkraftens största problem är den höga kostnaden för att bygga nya kärnreaktorer. Reglerna gör det också svårt att få nya reaktorer godkända, och allmänhetens motstånd är fortfarande starkt i många områden.