Jämför båtförsäkringar på nätet

Det finns försäkringar för bostäder, fordon, pensionsförsäkringar och ytterligare andra försäkringar att teckna. Ofta behövs olika typer av försäkringar för olika faser i livet. Vissa människor har behov av en båtförsäkring. Många tror säkert att båtar platsar inom kategorin fordon, men så är det inte. För båtar erbjuds särskilda försäkringar och det kan skilja relativt mycket på dessa, beroende på vilken typ av båt det gäller och hur båten är utrustad.

Ofta upplevs det som svårt att hitta rätt bland alla olika försäkringsbolag och deras olika upplägg. Det tar tid och energi att söka och erhålla informationen och sedan komma fram till ett rimligt val. För att spara in både tid och vånda av att göra val utan att riktigt känna att man vet tillräckligt finns möjligheten att få information om bäst båtförsäkringar på nätet. På detta sätt får man en samlad bild och kan jämföra båtförsäkringar på nätet på ett enkelt sätt.

Jämför båtförsäkring på Insplanet.com

Genom att använda Insplanet.com och där fylla i deras formulär med information om just din båt får du snabbt förslag presenterade som kan passa dig. Båtens registreringsnummer ska fyllas i, liksom fabrikat, modell, samt bredd och längd på båten.

Vanligt skydd i en båtförsäkring.

Saker som oftast ingår i alla försäkringar är:

• Sjöskada. Detta innebär ersättning om båten går på grund eller vid en eventuell krock med en annan båt. Även andra oförutsedda händelser kan ingå under begreppet sjöskada.
• Uppläggnings- och transportskada. Det är relativt vanligt att skador uppstår just vid transport av båtar eller när man lägger upp den för vintern
• Vissa saker kan påverka priset på försäkringen, såsom var båten ska användas. Det är skillnad på om båten går på hav eller i sjöar. Om båten oftast används för kortare sträckor men plötsligt ska användas för en längre seglats kan det vara idé att se över försäkringsskyddet, då det inte är samma villkor.
På Insplanet.com får du information om vad som ingår i olika försäkringsbolags båtförsäkringar och du kan smidigt och i lugn och ro ta beslut och även teckna försäkringen på nätet.