Hur effektiv är bergvärme?

En bergvärmepump är en anordning som utvinner värme från ett borrhål i marken och använder den för att värma en byggnad eller ett hem. Bergvärmepumpen hämtar värme från berggrunden…