Är solpaneler miljövänliga?

Solceller är paneler som omvandlar solljus till elektrisk energi. Vissa människor anser att solceller är miljövänliga eftersom de inte ger upphov till några utsläpp som traditionella energikällor.