Hur ser framtidens energi ut?

Experterna är överens om att världen behöver vara mindre beroende av fossila bränslen för energi. Vägen dit innebär att hela energisektorn behöver göras om så att den blir mer hållbar, säker och överkomlig för alla.

Fossila bränslen som kol, olja och naturgas levererar 80 procent av världens energi till att värma hem, ladda enheter och tunga transporter. De är också den primära mänskliga källan till utsläpp av växthusgaser. Forskare är i stort sett överens om att en begränsning av vår användning av fossila bränslen skulle ha betydande fördelar – som att förbättra hälsan och minska antalet och svårighetsgraden av naturkatastrofer – men det är ännu inte klart vad som kan ersätta dem.

Vind och sol är allt populärare energikällor, men solen skiner inte alltid och vinden blåser inte alltid. Batterier för att lagra sin intermittenta energi är ännu inte tillräckligt billiga och kraftfulla för att fylla luckorna. Kärnenergi producerar inga växthusgaser, men den nuvarande generationen av reaktorer har andra problem. Lösningar som att lagra koldioxid under jord eller förvandla den till rent bränsle är lovande, men de behöver också mycket utveckling. Ingen av de möjliga lösningarna är utan utmaningar.

Förutom dessa långsiktiga energiproblem, så har vi idag ett behov av att utnyttja den befintliga energin på bästa sätt. Alla lösningar som kan spara el och energi måste premieras. Vi ser idag en ökning av försäljningen av braskaminer, luftvärmepumpar och solcellssystem. På Konsumenguidens webbplats kan du enkelt se vilka luftvärmepumpar som är bra val ur ett flertal hänseenden. Du hittar informationen under deras avdelning, luftvärmepump bäst i test. Där finns information om verkningsgrad, effekt och kapacitet för de mest populära luftvärmepumparna. Går du i tankarna på att förbättra värmesystemet hemma med en braskamin så är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för just den modell du tänkt installera. På boverket.se kan du läsa mer om vad du bör tänka på då det from den 1:a oktober 2019 är ändrade regler för kaminer och pannor. När det kommer till solceller så kan du få en skattereduktion med 15% för arbete och material. Detta avser installationer som påbörjats, betalats samt slutförts tidigast 1 januari 2021. Du hitter mer utförlig information om grön teknik-avdraget på Skatteverkets hemsida.

Energidebatten

Är solceller miljövänliga? Hur effektiva är dom och vad krävs det för investering för att komma igång med en solcellsanläggning?

Tänkvärda citat om klimatet

”We don’t have time to sit on our hands as our planet burns. For young people, climate change is bigger than election or re-election. It’s life or death.”
– Alexandria Ocasio-Cortez, Amerikansk politiker och aktivist

John Smith ocasiocortez.com

“Climate change knows no borders. It will not stop before the Pacific Islands and the whole of the international community here has to shoulder a responsibility to bring about sustainable development.”
– Angela Merkel, tidigare Förbundskansler i Tyskland.

Angela Merkel Lowy Institute

“The world is reaching the tipping point beyond which climate change may become irreversible. If this happens, we risk denying present and future generations the right to a healthy and sustainable planet – the whole of humanity stands to lose.”
– Kofi Annan, tidigare Generalsekreterare i FN

Kofi Annan United Nations

“We are the first generation to feel the effect of climate change and the last generation who can do something about it.”
– Barack Obama, ex-president USA

Barack Obama BarackObama.com

”Climate change is real. It is happening right now, it is the most urgent threat facing our entire species and we need to work collectively together and stop procrastinating.”

– Tal om klimatförändringarna i FN 2014.

Leonardo Di Caprio United Nations

”The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything”

– Albert Einstein

Albert Einstein Nobel Prize

”If we pollute the air, water and soil that keep us alive and well, and destroy the biodiversity that allows natural systems to function, no amount of money will save us”

– David Suzuki, UN Climate Summit

David Suzuki Davidsuzuki.org

”We are in danger of destroying ourselves by our greed and stupidity. We cannot remain looking inwards at ourselves on a small and increasingly polluted and overcrowded planet”

– Stephen Hawking, CNN 10:e september 2010.

Stephen Hawking CNN.com

”We are running the most dangerous experiment in history right now, which is to see how much carbon dioxide the atmosphere can handle before there is an environmental catastrophe”

– Elon Musk, Davos World Economic Forum 15

Elon Musk World Economic Forum

”Ju större ditt koldioxidavtryck är, desto större är din moraliska skyldighet. Ju större din plattform är, desto större är ditt ansvar.”

Tal i Världsekonomiskt forum, Davos 22/1 –19

Greta Thunberg The Year of Greta
  • Alexandria Ocasio-Cortez
  • Angela Merkel
  • Kofi Annan
  • Barack Obama
  • Leonardo Di Caprio
  • Albert Einstein
  • David Suzuki
  • Stephen Hawking
  • Elon Musk
  • Greta Thunberg